strategie en beleid

Beter beleid en betere strategie beginnen met een breder perspectief. Door het inzichtelijk maken van de complexe realiteit, bieden we publieke en private opdrachtgevers toekomstbestendige oplossingen. Daarbij maken we gebruik van allerlei instrumenten, waaronder maatschappelijke kosten-batenanalyses, business cases, beleidsevaluaties en beleidsontwikkeling. Ook werken we aan stelsel- en systeemvraagstukken waarbij we de relevante actoren en prikkels inzichtelijk maken om de gevolgen van beleidswijzigingen te kunnen duiden.

Strategie en beleid

De service

Onze analyses van beleid kennen altijd twee ijkpunten. We gaan allereerst uit van de publieke waarden die ten grondslag liggen aan het overheidsbeleid. Welke rol heeft de overheid een rol in dit domein en welke doelen wil ze bereiken? Daarnaast geloven we dat overheden gebaat zijn bij een zo objectief mogelijke beoordeling van (beleids)opties. We werken daarom graag met afwegingskaders waarin de publieke doelstellingen zijn opgenomen, naast criteria zoals het draagvlak bij belanghebbenden en de verwachte kosten. Daarmee ontstaat inzicht in de voor- en nadelen van opties. Afwegingskaders zijn maatwerk, want we werken niet graag met één standaard. Onze ervaring is namelijk dat met een standaard kader geen recht wordt gedaan aan de specifieke situatie op een beleidsterrein.

We werken sectoroverstijgend en kunnen daardoor vaste patronen doorbreken. We zijn in staat om de inzichten uit het ene beleidsterrein te vertalen naar het andere. Dat geeft inspirerende inzichten, en het helpt ons te relativeren: veel vragen zijn complex, maar geen vraag is té complex. Het is een continue zoektocht om dat effectief en efficiënt te doen: met zo min mogelijk geld zo veel mogelijk impact creëren. We floreren in sectoren waarin analyses niet eerder zijn gedaan en waarin daarom een creatieve aanpak nodig is.

Ook in de private sector passen we deze vaardigheden toe. Het opstellen van duurzame bedrijfsstrategieën en plannen voor prestatieverbetering is van essentieel belang voor het welzijn van bedrijven. Wat ons betreft begint dat bij de basis – bij het aanpakken van bestuursmodellen die innovatie in de weg staan. Rebel ondersteunt ze daarbij. Immers: de maatschappelijke impact van robuuste bedrijfsstrategieën is in potentie enorm.

C

Chat met onze strategie en beleid Rebel

gerelateerde projecten

onze experts