organiseren van samenwerking tussen organisaties

Bij de aanpak van de grote maatschappelijke vraagstukken en transities moeten partijen (publiek, privaat) samenwerken. We verbinden organisaties op een gezamenlijke opgave en organiseren de samenwerking. Dat doen we in stappen, in een voorspelbaar proces met veel aandacht voor de onderliggende belangen en standpunten van deze organisaties. Met verstand van zaken van organisatievormen die werken. We zorgen ervoor dat de governance op orde is, dat de bekostiging en de (financiële) sturingsrelaties rust en vertrouwen bieden en dat er voldoende ruimte is voor de belangen van alle partijen. Wij staan onze cliënten bij tot het resultaat van onze samenwerking zichtbaar is, en we rusten niet voordat we échte impact hebben gemaakt.

Organiseren van samenwerking tussen organisaties

De service

Zie ons als de man in the middle. Als vertrouwde en onafhankelijke derde voeden we de partijen doorlopend met informatie en concrete voorstellen. We brengen de consequenties van keuzes in beeld, benoemen de ‘pittige pepers en harde noten’ tussen de organisaties en bereiden de besluitvorming voor. We zorgen voor werkbare oplossingen en zijn niet alleen de ontwerper van de afspraken maar gaan ook mee als kwartiermaker van de samenwerking of de nieuwe organisatie. Door bij te sturen en gericht te laten kraken en de mensen daarin mee te nemen, zorgen wij voor versnelde vooruitgang bij toekomstbestendige organisaties. Zo houden we mensen binnenboord. Door stakeholders met elkaar te verbinden creëren we verandering, of dit nu privaat-privaat, publiek-publiek of publiek-privaat is. Wij weten hoe we synergie creëren en de transitie inzetten; onze aanpak is toekomstbestendig. Wij vertalen streefbeelden van de organisatie naar een concreet te bewandelen pad. Wij nemen het voortouw en maken de weg vrij. Volg jij?

De diepte in

In de zorg werken we aan domeinoverstijgende samenwerking tussen partijen. In de ouderenzorg hebben we op regionaal niveau samenwerkingsafspraken gemaakt tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten en daarmee kunnen kwetsbare ouderen langer, zelfstandig thuis wonen. Dat doen we ook in de jeugdzorg en in de forensische zorg. We kennen een breed arrangement aan samenwerkingsvormen en daarbij passende financiële afspraken: van lichtvoetige samenwerkingsafspraken tot het oprichten van een coöperatie waarin partijen de krachten bundelen.

C

Chat met onze organiseren van samenwerking tussen organisaties Rebel

onze projecten