Ontwikkeling van een weerbaarheidsplan voor de kust in West-Afrika

Gerealiseerd in West-Afrika

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de kustgebieden van West-Afrika: Erosie, overstromingen en vervuiling leiden tot een aanzienlijk, mogelijk onherstelbaar verlies van kritieke ecosystemen zoals stranden en mangrovebossen. Naast het gevaar dat dit oplevert voor de bevolking, leidt het ook tot economisch verlies dat de duurzame ontwikkeling van landen in de regio belemmert.

Uitdaging

De West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie (UEMOA) heeft dit probleem erkend en de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om de weerbaarheid van de kust te vergroten, waaronder haar rol als uitvoerende partner van de Wereldbank in het West Africa Coastal Areas Management Program.

Benadering

De UEMOA heeft ons en haar partnerbedrijf Artelia opdracht gegeven om een strategisch actieplan te ontwikkelen met als doel investeringen in kustweerbaarheid in de regio over de grenzen heen te bevorderen.

Hiervoor hebben we samengewerkt met Artelia om bestaande regionale en internationale investeringsplannen te analyseren, individuele workshops te organiseren met vertegenwoordigers van de UEMOA-landen, en verschillende traditionele en innovatieve financierings- en investeringsopties geïdentificeerd en geëvalueerd.

Impact

Ontwikkeling van een actieplan om de weerbaarheid van kustgebieden in West-Afrika te vergroten

De ervaring van een rebel

Belangrijke actieplannen voor verbeteringen

"De ontwikkeling van dergelijke actieplannen zijn een belangrijke stap en hulpmiddel om investeringen te organiseren en uiteindelijk de kustbescherming in West-Afrika op regionaal niveau te verbeteren. "
Consultant
Arno Sikora