publieke organisatie

Beleid is pas effectief als het goed uitgevoerd en beheerd wordt. Hierbij speelt de publieke organisatie een belangrijke rol. Van beleidsvoorbereiding tot evaluatie, van uitdenken tot uitvoeren, van bekostigen tot ondersteunen. Een goed openbaar bestuur is zo georganiseerd dat het daadkrachtig, effectief en wendbaar is. Met een geheel aan governance, structuren en organisaties die goed samenwerken en effectief zijn - tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. Onze samenleving is gebaat bij een goed functionerende publieke organisatie. Daar zet Rebel zich graag voor in.

In het kort

Naar effectieve organisatie van de publieke sector

De publieke organisatie is het geheel van de governance en inrichting van de publieke sector. Maatschappelijke vraagstukken en veranderende behoeften in de samenleving vragen om een effectieve, compacte en wendbare publieke organisatie. (Semi)overheidsorganisaties bevinden zich – in steeds wisselende rollen – in een complex en bewegend netwerk met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners. Inhoudelijk opgaven zoals klimaat, zorg en armoede vragen van de publieke organisatie om slim samen te werken, bureaucratie te verminderen, en meer maatwerk dicht bij de burger te leveren.

Rebel draagt bij aan het verbeteren van de publieke organisatie door overheden en organisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen van effectieve governance, organisatiestructuren en -processen. Doormiddel van inhoudelijke analyses en op maat gemaakt advieswerk dragen we bij aan een overheid die haar belangrijke taken kan waarmaken.

C

Chat met onze publieke organisatie Rebel

gerelateerde projecten

onze experts