Financieel-economische gevolgen van covid voor de taxisector

Gerealiseerd in Nederland

Financieel-economische gevolgen van covid voor de taxisector

De taxibranche ondervindt ernstige gevolgen van de Covid-19 crisis door de vraaguitval die dat heeft veroorzaakt. De staatssecretaris van I&W heeft de Tweede Kamer toegezegd een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de financiële situatie van de taxibranche ten gevolge van Covid-19.

Uitdaging

Er is niet één databron die direct tot conclusies leidt, omdat er niet centraal gegevens worden verzameld. De uitdaging was dus om alsnog tot betrouwbare uitspraken te kunnen komen.

Aanpak

We hebben een groot aantal databronnen betrokken, gericht op de vraag en het aanbod naar taxidiensten, de omzet van ondernemers en de beschikbare steunmaatregelen. Voor een groot deel waren dit openbare bronnen, aangevuld met enkele gegevens die bijvoorbeeld bij gemeenten beschikbaar waren. Daarnaast hebben we een enquête uitgevoerd onder taxiondernemers en -chauffeurs, met in totaal zo’n 1.000 respondenten.

Als we de databronnen in samenhang met elkaar zien, ontstaat wel een duidelijk beeld over de financieel-economische situatie van de branche.

In het eerste coronajaar zijn vraag en omzet met zo’n 40% (binnenlandse vraag) tot 80% (toeristen en zakenreizigers) gedaald. De binnenlandse vraag is inmiddels enigszins, maar nog niet helemaal, hersteld, de vraag van toeristen en zakenreizigers nog niet. Taxiondernemers hebben meer dan gemiddeld voor ondernemers gebruikgemaakt van steunmaatregelen van de overheid, maar dat was nog niet voldoende om de teruglopende omzet te compenseren. Veel taxiondernemers zijn hierdoor in de schulden terechtgekomen.

Impact

We hebben inzicht gecreëerd in de situatie op de taximarkt, waardoor het debat hierover op een objectieve basis gevoerd kan worden.