Over Martin van der Does de Bye

Het verbeteren van steden samen met de inwoners van die stad: dat geeft mij energie, plezier en resultaat!

Maak connectie met Martin

In het kort

Ik werk als projectmanager en mobiliteitsexpert aan complexe stedelijke ontwikkelopgaven. Deze ontwikkelopgaven hebben als doel om de stad klaar te stomen voor de toekomst. Daarbij draait het om een samenspel van vastgoed- en gebiedsontwikkeling, het toepassen van innovaties van onder andere mobiliteit en duurzame energie, het benutten van de openbare ruimte als ontmoetingsplek en het versterken van de sociale cohesie.

Ook daag ik mijn netwerk van publieke, private en maatschappelijke partijen uit om hieraan bij te dragen. Door deze functie zit ik ook in allerlei commissies en werkgroepen die zich richten op impact maken op het sociale vlak.

Martin heeft bijgedragen aan...