Verbeteringen in de afhandeling van aardbevingsschade in Groningen

Gerealiseerd in Nederland

Welke verbeteringen in de afhandeling van fysieke schade zijn mogelijk om beter aan de verwachtingen van bewoners te voldoen?

Uitdaging

De afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen voldoet niet altijd aan de verwachtingen van bewoners. Er is een gat tussen deze verwachtingen en wat politiek en overheid (kunnen) leveren. Dit was aanleiding om onderzoek te doen naar het hele proces van fysieke schadeafhandeling: van het moment dat er schade wordt vastgesteld tot het moment van schadeherstel of bezwaar of beroep.

Aanpak

We analyseerden een documentstudie, tevredenheidsonderzoeken en gesprekken met bewonersorganisaties, overheden en andere verantwoordelijke instanties. Daaruit kwamen de belangrijkste knelpunten en wat de mogelijke oplossingen zijn. Het gaat om het aanpakken van problemen op stelselniveau, zoals de verruiming van juridische kaders en het uitbreiden van de vaste vergoeding.

Ook vonden we oplossingen met een positieve impact op de korte termijn: persoonlijke gesprekken met bewoners voeren, het versterken van de onafhankelijkheid van deskundigen, en het stoppen van zware juridische processen tegen bewoners, bijvoorbeeld.

Impact

We leverden concrete oplossingen aan om de afhandeling van aardbevingsschade te verbeteren.

Beter beleid begint met een ander perspectief. Lees er hier meer over:

Lees verder