vastgoed

Vastgoed is hét middel om te sturen op de manier waarop we willen wonen, werken en leven. Door middel van investeringen in vastgoed, investeren we als samenleving in onze toekomst. Vanuit een breed waardebegrip adviseren wij professionele organisaties met bij besluiten over hun vastgoed.

Vastgoed

In het kort

Bij besluiten over kennis van context, gebruikers en markten ondersteunen we besluitvorming middels een heldere ontwikkelstrategie. Die gaat vaak vergezeld van een businesscase, een samenwerkingsvorm en/of een contract. Rebels voelen de verantwoordelijkheid van het echte resultaten boeken. We zijn op ons best op het snijvlak waar de belangen van private en publieke actoren samenkomen.

 

gerelateerde projecten

onze experts