Nieuw leven leegstaande overheidsgebouwen Hasselt

Gerealiseerd in België

Nieuw leven leegstaande overheidsgebouwen Hasselt

Architectenbureau PTA en Rebel maakten samen de conceptstudie Willemskwartier Hasselt.

Uitdaging

In het hart van Hasselt vormen twee leegstaande overheidsgebouwen een hefboom voor een nieuwe binnenstedelijke ontwikkelingsvisie. Met betaalbaar wonen, leefbaarheid, efficiënt ruimtegebruik, duurzame woonvormen en sociale cohesie als fundament.

Aanpak

PTA stelt, samen met Rebel, in eerste instantie de wensen en ambities van de Stad Hasselt scherp. Na een potentiescan van de herbestemmingsgebouwen en een kwantificering van de ruimtevraag volgt een ontwerpend onderzoek. Hierbij waakt Rebel over de vastgoedmatige en procedurele uitvoerbaarheid. Zo worden ontwikkelingsscenario’s uitgewerkt, die Rebel telkens onderbouwd met reflecties rond financiële en beheersmatige haalbaarheid.

PTA en Rebel spreken de denkpistes door met de Stad Hasselt. Het resultaat is een gedragen ruimtelijk en programmatisch voorkeurscenario met een gedegen financiële en beheersmatige voorkeurformule. Tenslotte wordt de transitie-agenda voor de gebouwen uitgetekend terwijl ook de impact op de buurt in kaart gebracht en verbeterd wordt.

Impact

Een gedragen voorkeurscenario voor stadsvernieuwing in het hart van Hasselt met gedegen financiële onderbouwing.