Over Koen Mulder

Als financieel specialist met brede ervaring in de werkterreinen gebiedsontwikkeling, vastgoed en zorg help ik graag bij het oplossen van complexe financiële vraagstukken.

Ik ben een econoom in hart en nieren: ik heb een grote interesse in financiële en economische vraagstukken met aanzienlijke interactie tussen overheid en het bedrijfsleven. Tot mijn werkterrein behoren projecten op het gebied van gebiedsontwikkeling, vastgoed en zorg. Mijn expertise ligt bij vraagstukken rondom de financiële haalbaarheid, contractering en financiering van deze projecten.

Met mijn werkzaamheden streef ik ernaar het financieel-economische perspectief toe te voegen in de besluitvorming bij maatschappelijk relevante projecten.

Koen heeft bijgedragen aan...