stedelijke ontwikkeling

Onze wereld wordt steeds dichter bevolkt. We willen werken, wonen en leven op relatief weinig ruimte. De maatschappelijke opgave is groot, waardoor de projecten impact maken. Rebel bijt zich vast in vraagstukken die onderdeel uitmaken van gebiedsontwikkeling. We buigen ons over een integrale aanpak waardoor we steden, dorpen en platteland robuust én toekomstbestendig worden.

Stedelijke ontwikkeling

In het kort

We werken het liefst aan complexe vraagstukken in de gebiedsontwikkeling, waarin verschillende belangen en voorwaarden samenkomen. We zijn innovatief, optimistisch en soms onconventioneel. We horen en zien iedereen en houden rekening met de (wettelijke) randvoorwaarden, de bestaande bouw én de toekomst. We bouwen mee aan de toekomst door te ondersteunen bij de samenwerking en de besluitvorming, door analyses, business cases en (waarderings-)advies te geven.

C

Chat met onze stedelijke ontwikkeling Rebel

gerelateerde projecten

onze experts