Duurzame belevering Mechelen

Gerealiseerd in België

Duurzame belevering Mechelen

Stad Mechelen zette via het Europese project Surflogh in op een participatief traject gericht op een duurzame belevering van de stadskern. Via pilotprojecten wordt het logistiek beleid vormgegeven.

Uitdaging

Hoe concretiseer je als (lokale) overheid je visie rond stadslogistiek verder én realiseer je dit samen met de verschillende stakeholders? Dat was de kernvraag die leefde bij de stad.

Aanpak

Om stad Mechelen te helpen bij het uitbouwen van de participatiestrategie, zetten we onze logistieke-, PPS- en financieel-economische expertise in. Vanuit diepgaande kennis van het logistiek weefsel identificeerden we sleutelpartners en kansen en gaven we die samen met stakeholders vorm.

Rebel hielp stad Mechelen in het concreet maken van de economische implicaties van de keuze voor nieuwe logistieke oplossingen. We bouwden een rekentool om handelaars voeling te geven met de kosten en besparingen dankzij het gebruiken van een stedelijk distributiecentrum. We hielden hierbij rekening met de totale logistieke kosten, dus ook verborgen kosten. Op een laagdrempelige manier kan een handelaar zo kennis maken met nieuwe logistieke oplossingen.

Tijdens het project verzamelden we ook ingrediënten voor een visie en strategie rond de samenwerking tussen partijen. Hier stelden we een tweeledige aanpak voor. Stad Mechelen zet in op een duidelijke ambitie op middellange termijn. In de tussentijd werden diverse pilootprojecten met de markt uitgewerkt om ook de weg naar deze ambitie te verduidelijken voor de verschillende partijen. Ondertussen werkte stad Mechelen verder op deze ambitie. Dit leidde tot een convenant duurzame stadslogistiek

Impact

Startpunt van een structurele samenwerking tussen de stad, logistieke stakeholders en handelaars.