Transformatie van Meneba

Gerealiseerd in Nederland
Het ontwikkelen van een door overheden én ontwikkelaar gedragen overzicht van mobiliteitseisen en - wensen voor de gebiedsontwikkeling Meneba in Zaanstad.

Challenge

Gebiedsontwikkeling Meneba is goed bereikbaar met de auto. Maar ook in dit soort gebieden willen we lopen en fietsen aantrekkelijk maken.

Approach

Het industriële Menebaterrein in Wormerveer wordt getransformeerd tot een prachtige woon- en leefomgeving op de oevers van de Zaan. Rebel en RHDHV ontwikkelden in opdracht van de gemeente Zaanstad en de Vervoerregio Amsterdam een door beide partijen gedragen en bij de ontwikkelaar getoetst  MobiliteitsProgramma van Eisen (MPvE) voor het Menebaterrein. Het MPvE bevat eisen en wensen voor de ontwikkelaar over lopen, fietsen, OV, deelmobiliteit, auto en logistiek. Deze eisen en wensen hebben ook implicaties voor de gemeente en de vervoerregio: om de ontwikkelaar in staat te stellen aan de eisen te voldoen, zullen ook gemeente en vervoerregio aan de slag moeten.

 

 

Daarom gaat het MPvE vergezeld van een overzicht van gebiedsoverstijgende consequenties, randvoorwaarden en aanbevelingen voor aanpassingen in het beleid. 

Naast het MPvE stelden we ook het antwoord van ontwikkelaar De Vlijt op het MPvE op. Dit was van tevoren door alle partijen zo overeengekomen. 

Het mobiliteitsconcept Meneba geeft een concrete uitwerking van alle eisen en wensen en diende als bijlage voor de wijziging van het bestemmingsplan. 

 

Impact

Een concreet mobiliteitsconcept voor Meneba dat bijdraagt aan de mobiliteitstransitie.