Eerste energieneutrale snelweg jaar eerder opgeleverd

Gerealiseerd in Nederland

Eerste energieneutrale snelweg jaar eerder opgeleverd

De A6 bij Almere was door de verkeersdrukte dichtgeslibd. Ook vormde de A6 een barrière tussen Almere Stad en Almere Haven. Het was hoog tijd voor een nieuwe weg.

Uitdaging

Door de nieuwe A6 met dubbele capaciteit verdiept aan te leggen werden beide punten opgelost. De aanleg moest wel gebeuren zonder het bestaande verkeer te hinderen en met minimale overlast voor de omgeving. Door aanleg van een groot zonnepark is de weg energieneutraal: alle energie voor het gebruik wordt duurzaam opgewekt.

Aanpak

Na het investeren en schrijven van de aanbieding is Rebel betrokken gebleven bij de realisatie. Onze ervaring aan de publieke kant hebben we ingezet door het bij elkaar brengen van opdrachtgever, opdrachtnemer en omgeving. Zo hebben we ‘Blik-onder-de-motorkap-sessies’ ontwikkeld.

Hierin verschaften de betrokkenen elkaar grote openheid, hoe het project er voor hen voor stond, welke zorgen ze hadden en hoe het project nog beter zou kunnen. Uit deze sessies zijn de plannen tot stand gekomen om de weg een jaar eerder gereed te hebben.

Impact

Dagelijks fileleed een jaar eerder opgelost voor honderdduizenden weggebruikers.