14 grootschalige woningbouwlocaties

Gerealiseerd in Nederland

14 grootschalige woningbouwlocaties

Er is een groot tekort aan woningen in Nederland, deels doordat mensen vaker alleen wonen en deels door de bevolkingsgroei. De teller staat nu op een tekort van 279.000 woningen. Hoe wil de overheid dit oplossen? Bouwen, bouwen en nog eens bouwen.

Uitdaging

Sinds de jaren negentig laat de overheid de bouw van woningen en bijbehorende infrastructuur over aan de commerciële markt. De overheid maakt wel de plannen, zoals voor de bouw van 900.000 woningen voor 2030. Maar voor de bouw van die woningen zijn investeringen nodig.

In 2020 werd een plan gepresenteerd voor de bouw van 440.000 woningen voor 2040, waarvan 70 procent betaalbare woningen. Het gaat dan om sociale huurwoningen en huurwoningen in de vrije sector met een huur lager dan 1000 euro per maand. Er wordt ook aandacht besteed aan een betere en duurzamere infrastructuur.

The approach

Rebel heeft in samenwerking met Stadkwadraat BV, Fakton en Decisio businesscases opgesteld voor 14 grootschalige woongebieden. De businesscases bieden systematisch inzicht in de financiering van de gebieden en geven een schatting van de benodigde overheidsinvesteringen.

Uit de onderzoeken komt naar voren dat zonder financiële steun vanuit het Rijk er onvoldoende wordt gebouwd, in een lager tempo en met minder betaalbare woningen.

Impact

Bijdragen aan een duurzame, inclusieve manier om veel meer huizen te bouwen en deze toegang te geven tot het openbaarvervoernetwerk.