Slim naar Antwerpen

Gerealiseerd in België

Slim naar Antwerpen

Antwerpen streeft naar een mobiliteitstransitie die verder gaat dan het verbeteren van de bereikbaarheid. Rebel ondersteunt het initiatief Slim naar Antwerpen bij het aanbieden van hoogwaardige mobiliteitsdiensten en het promoten van slimme mobiliteitskeuzes.

Uitdaging

Net als veel andere steden heeft Antwerpen te maken met een beperkte bereikbaarheid, schaarse openbare ruimte, klimaatopgaven, verkeersopstoppingen en zorgen voor leefbaarheid. Een radicale mobiliteitstransitie is noodzakelijk.

Aanpak

Al in 2015 had het initiatief Slim naar Antwerpen de ambitie om voor de helft van de bewegingen in de Antwerpse regio alternatieven te organiseren. Destijds was het doel om het hoofd te bieden aan grote wegreparaties; ondertussen is de ambitie verbreed om de essentiële mobiliteitstransitie te accommoderen. Samen met verschillende partners is Rebel een vaste adviseur van de stad Antwerpen. Samen bepalen we de koers om de ambitie te realiseren door (de kwaliteit van) het mobiliteitsaanbod te vergroten. Bijvoorbeeld door het opzetten van een Mobiliteitsmarkt, waarbij wordt samengewerkt tussen de stad en particuliere mobiliteitsaanbieders.

Zo zorgen we voor de beschikbaarheid van een divers aanbod aan mobiliteits- en logistieke diensten in Antwerpen. Tegelijkertijd stimuleren we het gebruik van de aangeboden diensten. We informeren en enthousiasmeren specifieke doelgroepen om gebruik te maken van de alternatieve mogelijkheden, om zo de bewegingen te diversifiëren. We benaderen reizigers op basis van hun eigen behoeften en bekijken de mogelijkheden per doelgroep en/of gebied. We bouwen publiek-private samenwerkingen, verzamelen en verspreiden data en lanceren concrete projecten om stapsgewijs de beoogde mobiliteitstransitie te bereiken.

Impact

Innovatieve aanpak om de gewenste mobiliteitstransitie in Antwerpen te realiseren.