Inleiding

Rebel werkt aan de circulaire economie! Dat klinkt als een feestje, maar het is een noodzaak. Het is een noodzaak omdat, zoals iedereen weet, het niet goed gaat met de wereld. De manier waarop wij als mensen omgaan met onze grondstoffen is destructief en moet veranderen. Rebel zet zich elke dag keihard in om de circulaire economie in praktijk te brengen. 

Onze circulaire Rebels werken aan uiteenlopende projecten in verschillende markten en met verschillende diensten. Zo schrijven we strategieën en ontwikkelen beleid voor een beter ontwerp, inzameling, hergebruik en recycling van plastic. We helpen overheden bij het strategisch inkopen van duurzame gebouwen en infrastructuur en berekenen de milieu-impact van de textielketen. Allemaal om projecten met de meeste milieuwinst te kunnen versnellen. Op deze pagina vind je onze visie en verhalen over ons werk aan een duurzame toekomst van de bouw-, plastic-, afval- en textielsector. 

Er gebeurt al veel om de Nederlandse en wereldwijde economie circulair te maken, maar we zijn er nog lang niet. Wij geloven dat we een circulaire economie kunnen bereiken door samen te werken. Met ketenpartners, onze opdrachtgevers en met onze concurrenten. 

Doe je mee?

In onze ideale circulaire wereld…

Bouw

…is de gehele bouw klimaatneutraal en hernieuwbaar: het komende decennium hergebruiken we wat er al is, zowel gebouwen als materialen. De bouwplaats is vrij van afval en materieel dat schadelijke stoffen uitstoot. Ondertussen werken we aan duurzame teelt en productie van biobased bouwmaterialen zoals hout, mycelium of zetmeelplastic. Voor het Planbureau voor de leefomgeving bracht Rebel alle toekomstbeelden over circulair bouwen in Nederland in kaart. We lazen, bekeken en beluisterden meer dan honderd visies en onderzochten hoe toekomstvisies helpen in de transitie naar een circulaire wereld.

Textiel

…is de productie van nieuw textiel gereduceerd tot het hoognodige en hergebruiken (en recyclen) we textiel op alle mogelijke manieren. Een mooi voorbeeld van een project waarin we bijdragen aan deze ideale wereld is onze samenwerking met The Swapshop. Hier staat hergebruik van kleding centraal. Bezoekers kunnen ‘oude’ items inleveren in ruil voor swaps die ze vervolgens kunnen gebruiken om – met korting – tweedehands items (kleding, accessoires en schoenen) te kopen. Rebel ontwikkelde een model waarmee The Swapshop de vermeden milieu-impact per ingeleverd en opgehaald kledingstuk kan uitrekenen.

Afval

…is afvalinzameling in steden goed geïntegreerd in gebiedsontwikkeling en zorgen innovatieve afvalsystemen en samenwerkingen voor maximale recycling van stedelijke grondstoffen. Veel van ons afval komt vrij in steden. Rebel ondersteunt grote gemeenten en projectontwikkelaars bij het tijdig vormgeven van collectieve inzamelsystemen in gebiedsontwikkelingsprojecten. Zo helpen we steden optimaal gebruik te maken van de schaarse ruimte, dringen we het aantal logistieke bewegingen terug en faciliteren we afvalscheiding en grondstoffenterugwinning.

Plastic

…wordt plastic gezien als een waardevolle grondstof en lekt het niet naar het milieu in de vorm van microplastics. Dit betekent dat we kritisch zijn over het gebruik van plastic en dat plastic werkelijk circulair wordt. In de toekomst worden plastic verpakkingen meer hergebruikt, is plastic alleen nog van hoge kwaliteit en gaat er geen materiaal verloren. Op die manier wordt energie bespaard en is de winning van fossiele grondstoffen op termijn niet meer nodig. Zo werken we onder andere in Rotterdam als ketenregisseur aan een circulaire plasticketen en in Indonesië aan innovatieve afvalsystemen en herbruikbare plastic verpakkingen. 

Milieu-impact

…is de milieu-impact in industriële ketens volledig transparant en traceerbaar. We zitten midden in de grondstoffentransitie. We gaan van fossiel naar niet-fossiel met zo min mogelijk emissies van broeikasgassen. Om te kunnen sturen op koolstofstromen en -emissies in de keten, werkt Rebel onder andere aan de ontwikkeling van een koolstofboekhouding. Zo ontwikkelde en testte Rebel voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat rekenregels om koolstofemissies te voorspellen op basis van herkomst. Hiermee kunnen zowel de overheid als het bedrijfsleven sturen op de reductie van milieu-impact in internationale ketens.

Foto’s van het Swap-event tijdens de Week van de Circulaire Economie

Klik op de pijltjes aan weerszijden van de foto hieronder om door de selectie van foto’s te scrollen.

Foto’s gemaakt door Nunes dos Anjos
Event in samenwerking met The Swapshop

Meer weten over de circulaire economie? Neem contact met ons op