Windpark Strekdammen

Gerealiseerd in Nederland

Windpark Strekdammen

Windpark Strekdammen is een project van Pondera en Rebel en bestaat uit twee windturbines bij de strekdammen in de Eemshaven. Om dit mogelijk te maken, werden de bestaande strekdammen deels verbreed. Begin 2021 werd gestart met de bouw van de twee windturbines, die naar verwachting halverwege 2022 hun eerste energie zullen opwekken.

Uitdaging

Om het project tot een succes te maken, moesten we een veel goedkopere oplossing vinden voor de bouw van de twee windturbines in het water tussen de strekdammen in de Eemshaven. Om in aanmerking te komen voor de subsidies moesten de turbines binnen een zeer kort tijdsbestek volledig operationeel zijn.

Aanpak

In plaats van een oplossing in het water kozen we ervoor de strekdammen te verbreden en verstevigen. Dit maakt de bouw en het onderhoud veel goedkoper.

Gezien het korte tijdsbestek selecteerden we de aannemers op basis van hun plan van aanpak in plaats van een vaste prijs. Samen werkten we de plannen verder uit en de aannemers waren verantwoordelijk voor het gedetailleerde ontwerp en de uitvoering.

Gezamenlijk slaagden we erin de normale doorlooptijd te halveren, nog steeds tegen concurrerende uitvoeringskosten.

Impact

Het realiseren van een kortere doorlooptijd voor de bouw van twee windturbines in de Eemshaven.