Voorstel voor schaalsprong en OV op verzoek

Gerealiseerd in Nederland
Voorstel voor verbetering van het OV en het veiligstellen van de toekomstige mogelijkheden voor wonen, werken en verblijven in Den Haag.

Challenge

In Den Haag vraagt de verstedelijking om een integrale aanpak bij het opschalen van openbaar vervoer in verband met de gebiedsontwikkelingen en bij de voorbereiding op de mobiliteitstransitie en de ’15-minutenstad’.

Approach

Samen met het OV-bedrijf van de gemeente Den Haag hebben we een voorstel ontwikkeld waarin de toekomstige ontwikkeling van het openbaar vervoer in Den Haag gekoppeld wordt aan de verstedelijking en de woningbouw in Den Haag. Onze aanpak hierbij was geheel datagestuurd. Daarnaast hebben we gekeken in hoeverre de ruimtelijke ontwikkelingen een (financiële) rol zouden spelen in de investeringen voor de schaalsprong in het openbaar vervoer. Samen met ruimtelijke deskundigen hebben we de extra ontwikkelingsmogelijkheden langs een aantal belangrijke OV-trajecten geïnventariseerd en hebben we deze kansen vertaald naar aantallen woningen, inwoners en banen.

We koppelden de ontwikkelingskansen langs twee grote, belangrijke OV-trajecten aan investeringen in deze trajecten, inclusief financiering. Een van deze trajecten is bedoeld om de zelfstandigheid van zuidwestelijk Den Haag te versterken. Ons voorstel komt ter tafel in besprekingen met de gemeente en het Rijk.

In het kader van ons voorstel voor een schaalsprong in het openbaar vervoer hebben we samen met een partner van Rebel – gespecialiseerd in de bouw van vraaggestuurde platforms – een simulatie en een toepassing voor openbaar vervoer op verzoek gebouwd.

 

Contactpersoon

Impact

Helpen van het OV-bedrijf bij de voorbereiding op de mobiliteitstransitie in steden.