Verbetering van de klimaatbestendigheid van PPS in Jamaica

Gerealiseerd in Jamaica

Verbetering van de klimaatbestendigheid van PPS in Jamaica

Het ontwikkelen van klimaatbestendigheidsinstrumenten in Jamaica om de PPS-infrastructuur van het Caribisch gebied weerbaarder te maken tegen veranderende weerspatronen. Rebel loopt voorop bij het integreren van klimaatbestendigheid in PPS-raamwerken.

Uitdaging

Het grootste deel van de steden, dorpen en infrastructuur van Jamaica ligt langs de 1.200 kilometer lange kustlijn van het land, en is daarmee kwetsbaar voor de groeiende gevolgen van klimaatverandering. Jamaica wilde dat in het ontwikkelingsproces van de PPS-infrastructuur systematisch rekening zou worden gehouden met klimaatbestendigheid – iets wat nog nergens ter wereld werd gedaan.

Aanpak

We hebben naar het beleidskader en de projecten van Jamaica op het gebied van PPS gekeken, en naar de methodes die werden gebruikt. Zo kregen we een beeld van de bestaande PPS-praktijken. We hebben opkomende methodes op het snijvlak van PPS en klimaatverandering onderzocht om vast te kunnen stellen waar nog ruimte was voor verbetering. Op basis daarvan hebben we een actieplan ontwikkeld met stappen op de korte, middellange en lange termijn die Jamaica zou kunnen nemen om klimaatbestendigheidsdoelstellingen een volwaardig integraal onderdeel van zijn planningsproces te maken.

We hebben ook een bijbehorende toolkit ontwikkeld met praktische richtlijnen en oplossingen om klimaatrisico’s te identificeren, te beoordelen en te beperken.

Impact

Jamaica is het eerste land ter wereld dat klimaatbestendigheid in zijn PPS-kader integreert.