Kwaliteit verbeteren van een medisch laboratorium en dialysevoorzieningen

Gerealiseerd in Kirgizië

Kwaliteit verbeteren van een medisch laboratorium en dialysevoorzieningen

De gezondheidszorgsector en ziekenhuizen in Kirgizië moeten dringend verbeterd en gemoderniseerd worden. Onder het nieuwe PPP-programma van de Kirgizische overheid heeft het ministerie van Volksgezondheid prioriteit toegekend aan het opzetten van moderne medische laboratoria voor openbare ziekenhuizen en nieuwe dialysefaciliteiten en -diensten. Rebel heeft geholpen deze baanbrekende PPP-transacties te structureren en met succes te realiseren.

Uitdaging

Het ministerie van Volksgezondheid ontplooit tegelijkertijd twee nieuwe initiatieven: het opzetten van een gecentraliseerd PPP-laboratoriumnetwerk in Bishkek en het overdragen van een deel van de openbare dialysediensten aan private aanbieders. Aangezien dit de eerste PPP-transactie in het land was, werden deze projecten gebruikt om de nieuwe PPP-wetgeving en het bijbehorend kader te testen en verbeteren. Tijdens het uitvoeren van de ‘due diligence’ kwamen er veel juridische, technische en financiële uitdagingen aan het licht die succesvolle invoering van het project in gevaar brachten.

Aanpak

Tijdens het uitvoeren van de haalbaarheidsstudies was het voor ons cruciaal om de lokale context te begrijpen. We hebben sessies gehouden met internationaal en lokaal medisch personeel om te doorgronden hoe de huidige dienstverlening kan worden verbeterd. Naast de ambitie om de door de klant gedefinieerde doelstellingen te behalen, was het ons doel om ervoor te zorgen dat patiënten in afgelegen gebieden betere toegang zouden krijgen tot betaalbare medische diensten.

We hebben een aantal innovaties geïntroduceerd bij de structurering van deze projecten. Deze innovaties hebben de commerciële haalbaarheid van de projecten voor private bedrijven vergroot en tegelijkertijd hebben ze meer waarde opgeleverd voor de ziekenhuizen en patiënten. Onze grondige kennis van de bedrijfstak en het zorgvuldig testen van de markt waren essentiële onderdelen die deze overeenkomst tot een succes hebben gemaakt.

Impact

Afsluiten van het eerste privaat gefinancierde PPP-project voor sociale infrastructuur in Centraal-Azië.