Transactie voor het Peshawar Sustainable BRT System

Gerealiseerd in Pakistan

Transactie voor het Peshawar Sustainable BRT System

Advies aan de overheid van Khyber Pakhtunkhwa over de invoering een duurzaam ov-netwerk in Peshawar, de provinciale hoofdstad. Het doel was een schoner alternatief te bieden voor de auto en het informele openbaar vervoer om zo doorstroming en mobiliteit te verbeteren.

Uitdaging

De overeenkomst zo structureren dat er zo min mogelijk overheidssubsidies nodig zouden zijn voor de financiering. We moesten een evenwicht zien te vinden tussen het garanderen van de financiële duurzaamheid van het netwerk en het verzorgen van een hoge kwaliteit van dienstverlening om reizigers over te halen die hun eigen auto of andere vervoersmiddelen gebruikten.

Aanpak

Met de hulp van Rebel is de plaatselijke openbaarvervoersautoriteit erin geslaagd om ervaren private partijen aan te trekken en zo het eerste officiële openbaarvervoersnetwerk van de stad op te zetten en te exploiteren. Om dit te bereiken heeft het team relevante factoren met betrekking tot de markt en de vereiste technologie in kaart gebracht. Vervolgens verschoof de focus naar het structureren van een publiek-private samenwerking die een goede prijs-kwaliteitverhouding voor de overheid moest opleveren.

Hybride bussen, een modern ov-chip-systeem en een geïntegreerd fietsenplan: het resultaat van Rebel’s werk spreekt voor zichzelf. Het Peshawar BRT ov-netwerk is een voorbeeld voor andere regio’s in Pakistan die kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer willen realiseren zonder overheidssubsidie.

Impact

Laten zien dat het wél kan: zonder overheidssubsidie een duurzamer en efficiënter ov-netwerk opzetten in Pakistan.