Technische ondersteuning voor de uitvoering van het actie- en investeringsplan voor waterveiligheid in Lusaka

Gerealiseerd in Zambia

Technische ondersteuning voor de uitvoering van het actie- en investeringsplan voor waterveiligheid in Lusaka

De snel groeiende vraag naar water van de bevolking en industrie in Lusaka is groter dan de lokale waterleveranciers en omgeving aankunnen. Naast problemen met de watervoorziening zijn er in de stad ook problemen met de riolering, (grondwater)vervuiling, afvalwater, waterafvoer en bescherming tegen overstromingen.

Uitdaging

Het ontbreekt aan een goede planning, problemen worden aangepakt op het moment dat ze ontstaan. De aanpak van problemen zou gebaat zijn bij een gedegen planning, investeringen in de infrastructuur, en beter beheer van het systeem en toezicht daarop. Er zijn verschillende stakeholders die zich bezighouden met de waterveiligheid in Lusaka, maar hun inspanningen worden niet gecoördineerd.

Een betere coördinatie door de plannen, middelen en capaciteit van de verschillende partijen op elkaar af te stemmen kan heel veel opleveren voor duurzame waterveiligheid in Lusaka. Het International Water Stewardship Program (van het Duitse GIZ) en andere partners erkennen de noodzaak van een concreet actieplan en investeringsplan om de waterveiligheid aan te pakken en het falende watersysteem van de stad te verbeteren.

Aanpak

Rebel werkte samen met Nelen-Schuurmans en lokale deskundigen om de hydrologische en technische kant van de analyse goed in kaart te brengen. Rebel leverde onder andere een bijdrage met haar expertise inzake sociaal-economische projecten,

maakte een economische case, creëerde een strategisch kader en verzorgde trainingen.

Impact

Opzetten van een actieplan om Lusaka op weg te helpen naar gecoördineerde inspanningen voor een betere waterveiligheid.