Sectorstudie Duurzame mobiliteit in Duitsland

Gerealiseerd in Duitsland

Sectorstudie Duurzame mobiliteit in Duitsland

De verkeerstransitie vormt een cruciaal element in het Duitse milieubeschermingsbeleid. Duurzame en innovatieve mobiliteit speelt een steeds belangrijkere rol in de publieke sector en de (auto-)industrie. Welke kansen biedt dit voor een Duits-Nederlandse samenwerking?

Uitdaging:

Het Nederlandse consulaat-generaal heeft Rebel en APPM opdracht gegeven om deze vraag in een quick scan te onderzoeken. Schone en slimme mobiliteit en het gebruik van duurzame materialen worden steeds belangrijker in de Duitse politiek en het bedrijfsleven. De sectorstudie geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied en beschrijft de kansen en knelpunten voor Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Aanpak

We zijn de uitdaging graag aangegaan om op basis van dit veelomvattende vraagstuk een handig overzicht en leidraad voor bedrijven op te stellen. Uit het brede spectrum van (auto-)mobiliteit hebben we vijf focusthema’s geselecteerd: autonoom rijden, batterijproductie, laadinfrastructuur voor elektrisch rijden, waterstofaandrijving en stadslogistiek.

Deze thema’s hebben we o.a. met behulp van interviews met experts zorgvuldig geanalyseerd. Conclusie: de doelstellingen en investeringsprogramma’s van private en publieke partijen bieden diverse mogelijkheden voor een Duits-Nederlandse samenwerking.

Impact

Nederlandse en Duitse bedrijven helpen samenwerken voor de toekomst van duurzame mobiliteit.