Scenario’s voor een circulaire kunststofketen in 2050

Gerealiseerd in Nederland

Scenario’s voor een circulaire kunststofketen in 2050

Nederland heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn. Voor de kunststofketen betekent dit geen gebruik van fossiele grondstoffen en het behoud van materialen in de keten.

Uitdaging

De Rijksambitie om volledig circulair in 2050 te zijn is een belangrijke stip op de horizon voor de Nederland. Tegelijkertijd zijn er diverse scenario’s denkbaar hoe een volledig circulair systeem er in Nederland uit zou kunnen zien. Bij het Ministerie van IenW en in het Transitieteam Kunststoffen, met daarin uiteenlopende bedrijven en organisaties uit de kunststofketen, was er behoefte om scenario’s nader uit te werken.

Aanpak

Wat zijn verschillende verschijningsvormen van een circulaire kunststofketen? Wat is er nodig om in deze scenario’s uit te komen? Wat zijn de randvoorwaarden om in een circulaire kunststofketen te komen?

Het Transitieteam Kunststoffen en het Ministerie van I&W hebben Rebel gevraagd een aantal scenario’s voor een circulaire kunststofketen uit te werken. Hierbij was expliciet de vraag om vanuit deze scenario’s te backcasten, dus wat is er nu nodig om in die scenario’s uit te komen?

Met drie tot de verbeelding sprekende scenario’s hebben we deze toekomsten verkend:

  • Plastic Fantastic – Circulariteit door technologische oplossingen, waarin plastic materiaal in een steeds meer domeinen wordt ingezet als duurzame grondstof
  • Reuse Society – Circulariteit door grote rol van consumenten in het hergebruiken van kunststof producten
  • Precious Plastic – Circulariteit door kunststofmateriaal waarde te geven

Lees hier meer over de verschillende scenario’s.

Impact

De drie scenario’s hebben inzicht gegeven in de randvoorwaarden voor een gesloten kunststofketen.

The experience of a Rebel

Exciting project with a huge impact

“De scenario’s kwamen echt tot leven, ik kon me de toekomsten goed voorstellen. Het inleven in deze scenario’s gaf nieuwe inzichten wat de voorwaarden zijn voor een circulaire keten, zelfs voor experts die al jaren in het veld werken”
Senior Consultant Circular Economy at Rebel
Nicolein Blanksma