Samen met het bedrijfsleven naar een circulaire economie

Gerealiseerd in Nederland

Samen met het bedrijfsleven naar een circulaire economie

De maatschappelijke uitdagingen vragen om een nieuwe economie. Om problemen zoals de plasticsoep en klimaatverandering aan te pakken, moeten we naar circulaire productieprocessen waar grondstoffen worden hergebruikt. Het bedrijfsleven speelt een onmiskenbare rol in deze transitie als motor voor innovatie en opschaling. We zien dat bedrijven bereid zijn om deze verantwoordelijkheid te nemen, maar nog op zoek zijn naar de juiste balans tussen economische en maatschappelijke belangen. Rebel brengt deze belangen in kaart en helpt duurzaamheidsambities versneld waar te maken.

Duurzame streepjescode

Uitdaging

In de transitie naar een circulaire economie staan bedrijven voor uitdagingen in een multidisciplinair speelveld. Rebel kent deze uitdagingen en biedt ondersteuning bij vraagstukken als: hoe kun je als bedrijf verduurzamen? Op welke manier implementeer je duurzame initiatieven met een werkende businesscase? Hoe kun je je supply chain aanpassen voor duurzamere impact? Hoe kunnen productverpakkingen worden geoptimaliseerd voor recycling? Welke impact heeft strengere nationale en Europese wet- en regelgeving op je organisatie?  En hoe bevorderen we de versnelling en opschaling van duurzame initiatieven?

Aanpak

We staan het bedrijfsleven bij in hun duurzaamheidsambities door versnelling te stimuleren. Dit doen we vanuit (duurzaamheids)kennis van de markt en een financieel-economische basis, maar ook omdat we bedrijfsprocessen kennen en begrijpen (zoals bij het opzetten van een duurzaamheidsstrategie voor een grote supermarkt).

We bieden concrete tools en analyses die inzetbaar zijn voor het maken van strategische keuzes (zoals de Dynamic Carbon Calculator Tool voor Coca-Cola), en we brengen sleutelpartijen bij elkaar om duurzame innovaties op te schalen en samen te versnellen (onder andere als projectleider versnellingstafel chemische recycling en als programmamanager elektronica-inzameling).

Impact

Samen met het bedrijfsleven realiseren we een versnelling van duurzame ambities!