Proeftuinen voor de vergroening van Vlaanderen

Gerealiseerd in België

Proeftuinen voor de vergroening van Vlaanderen

Om lokale vergroeningsprojecten van gemeenten, scholen en natuurverenigingen te stimuleren worden proeftuinen ondersteund met financiële kennis en haalbaarheidsanalyses

Uitdaging

Een groep deskundigen moet de belanghebbenden van geselecteerde vergroeningsprojecten coachen om systemische valkuilen te vermijden, zoals een gebrek aan steun, tijd, kennis of financiering.

Aanpak

Rebel ondersteunt actief individuele initiatieven binnen het vergroeningsprogramma van de Vlaamse overheid en publiceert haar ervaringen en opgedane ervaring in werkboeken die gebruikt kunnen worden door de andere en toekomstige projectmanagers van vergroeningsprojecten. Daarbij richt Rebel zich op de financiële aspecten en op de scholen. Tot slot wordt ondersteuning geboden in de vorm van financiële begeleiding voor lokale overheden en het Re-Move-project, om lokale wegen te vergroenen. 

De ontwikkeling van een tool om de algemene en financiële kosten en baten op de lange termijn in kaart te brengen helpt lokale besluitvormers om hun besluiten te onderbouwen en hun ambities voor vergroening te verwezenlijken.

Impact

Ondersteuning van de vergroening van Vlaanderen.

The experience of a Rebel

Exciting project with a huge impact

“De groeiende populariteit van het vergroeningsconcept garandeert geen gevoel van urgentie. We hebben wereldwijde schaalvergroting nodig in plaats van afzonderlijke initiatieven, een gezamenlijke inspanning om de positieve klimaateffecten en ecologische baten te vergroten. Daar ontbreekt het vandaag de dag nog aan, dat moeten we vanaf nu nastreven.”
Voormalig Rebel
Filip Canfyn