Opzetten van een nationaal programma voor deelmobiliteit

Gerealiseerd in Nederland

Opzetten van een nationaal programma voor deelmobiliteit

Rebel ontwikkelde een nationaal programma om knelpunten in normalisatie en harmonisatie van beleid, tools en data voor deelmobiliteit in Nederland aan te pakken.

Uitdaging

Deelmobiliteit is belangrijk om deur-tot-deuroplossingen te bieden en een geïntegreerd mobiliteitssysteem te ontwikkelen, maar de regulering op nationaal niveau blijft achter.

Aanpak

Deelmobiliteit speelt een belangrijke rol in het aanbieden van multimodaal vervoer van deur tot deur, dankzij flexibele mobiliteitsoplossingen. De mogelijkheid van naadloze integratie met andere vervoerswijzen maakt deelvoertuigen een aantrekkelijk alternatief voor een eigen auto. Goed ontwikkelde deelvervoeropties zijn ook een voorwaarde voor het aanbieden van Mobility as a Service-oplossingen. Maar gemeenten en regio’s moeten nog steeds veel obstakels overwinnen voordat deelmobiliteit zo kan worden geregeld dat aan het overheidsbeleid inzake ruimtelijke ordening, gelijkheid, toegankelijkheid en duurzaamheid wordt voldaan. Goed ontwikkeld beleid is ook een vereiste voor een gelijk speelveld voor marktpartijen.

Om deze problemen aan te pakken, ontwikkelde Rebel een nationaal programma genaamd ‘Natuurlijke deelmobiliteit – verantwoorde deelmobiliteit voor iedereen!’. Het overkoepelend doel van het programma is vergroting van vraag en aanbod van deelmobiliteit op nationale schaal door aandacht voor de normalisatie en harmonisatie van beleid, tools en data. Het programma beschrijft ook verschillende mogelijke projecten om dit doel te helpen bereiken.

Impact

Rebel hielp om de basis te leggen voor een meer geïntegreerd en gestandaardiseerd deelmobiliteitssysteem.