Privaat gefinancierde openbare ziekenhuizen in Thailand

Gerealiseerd in Thailand

Privaat gefinancierde openbare ziekenhuizen in Thailand

Het publieke gezondheidszorgsysteem van Thailand omvat meer dan duizend ziekenhuizen en is daarmee een van de grootste in Azië. We moesten stap voor stap te werk gaan om de private sector te kunnen betrekken bij het verbeteren van de kwaliteit en capaciteit van ziekenhuizen.

Uitdaging

Thailands grote publieke zorgsysteem moet gelijke tred houden met de snelle economische groei en met een bevolking die zowel toeneemt als vergrijst. De uitdaging was om publiek-private projecten te ontwerpen die maximale waarde opleveren, goed te managen zijn voor de betrokken partijen, commercieel interessant zijn voor investeerders en bovendien het publieke belang dienen.

Aanpak

Jarenlang hebben Rebels samengewerkt met het ministerie van Volksgezondheid en de openbare ziekenhuizen om private financiering van hun voorzieningen en diensten mogelijk te maken. We hebben geholpen door te kijken waar en hoe private financiering waarde zou kunnen toevoegen aan deze sector. We hebben PPS-modellen, beleidsregels en praktische richtlijnen voor ziekenhuizen ontwikkeld, zodat ze diverse opties konden overwegen. Daarnaast hebben we het ministerie geholpen met het opbouwen van de benodigde capaciteit om de ziekenhuizen daarbij te steunen.

Voor een aantal pilotprojecten hebben we verschillende business-cases ontwikkeld, de markt getest en de optimale structurering in kaart gebracht. Mede dankzij onze hulp bij het uitvoeren van deze belangrijke onderdelen komen er inmiddels spannende publiek-private deals voor de gezondheidszorg op de markt.

Impact

De invoering van private financiering en innovatie om openbare zorgvoorzieningen in Thailand te verbeteren.