PPS-transactie voor New Bohol International Airport op de Filipijnen

Gerealiseerd in Filipijnen

PPS-transactie voor New Bohol International Airport op de Filipijnen

De overheid van de Filipijnen heeft besloten om een nieuwe internationale luchthaven te bouwen in de provincie Bohol. Deze zal de huidige verouderde en overbelaste luchthaven vervangen en het toerisme een boost geven. Rebel heeft het Ministerie van Transport geadviseerd over het invoeren van efficiënte particuliere projecten voor het beheer van regionale luchthavens.

Uitdaging

De luchthaveninfrastructuur van de Filipijnen is verouderd en wordt steeds meer een belemmering voor de verdere ontwikkeling van het toerisme. Er zijn aanzienlijke investeringen nodig om het systeem te moderniseren en aan de internationale luchtvaartnormen te laten voldoen. Rebel heeft samen met de Filipijnse overheid gewerkt aan de ontwikkeling van aanbestedingsmodellen, zodat de overheid optimaal kan profiteren van de betrokkenheid van commerciële partijen bij de verbetering van enkele cruciale regionale luchthavens.

Aanpak

Het Ministerie van Transport en het centrum voor publiek-private samenwerkingen op de Filipijnen vroegen ons om een aanbestedingstraject op te stellen om de nieuwe luchthaven van Panglao, die de provincie Bohol bedient, over te dragen aan een gekwalificeerde particuliere uitvoerder. Deze commerciële partij dient de operationele zaken voor haar rekening te nemen en moet in de toekomst blijven investeren in de capaciteit van de luchthaven om aan de verwachte groei van de florerende toerismesector en de markt voor budgetvluchten te voldoen. Dit project maakte deel uit van een gecoördineerd proces voor de aanbesteding van andere regionale luchthavens.

Samen met andere adviesbureaus hebben we de technische vereisten en prestatiespecificaties opgesteld, in lijn met nationale en internationale wet- en regelgeving. Daartoe werd een rapport opgesteld met juridische, economische en financiële analyses van de economische en technische prestaties van een private concessie. We hebben het Ministerie van Transport geholpen bij het benaderen van ervaren marktspelers, waarbij we toezicht hebben gehouden op de goedkeuringsprocedures van de overheid en het aanbestedingsproces voor publiek-private samenwerking hebben voorbereid.

Impact

Dit project heeft veel interesse gewekt en de weg gebaand voor meer publiek-private samenwerkingen op de Filipijnen.