PPS-transactie voor cruiseterminals in Puerto Rico

Gerealiseerd in Puerto Rico

PPS-transactie voor cruiseterminals in Puerto Rico

We hebben de havenautoriteit van Puerto Rico geadviseerd bij het opstellen en aanbesteden van een concessie voor de upgrade en exploitatie van alle cruisefaciliteiten in de haven van San Juan. Door te helpen de aanlegcapaciteit te vergroten en de commerciële resultaten te verbeteren, hebben we ertoe bijgedragen dat San Juan inmiddels een vaste pleisterplaats op de Caraïbische cruisemarkt is geworden.

Uitdaging

De havenautoriteit van Puerto Rico (Puerto Rico Port Authority, PRPA) heeft een grote kapitaalinjectie nodig om enerzijds de aanlegplaatsen voor cruiseschepen te moderniseren en uit te breiden en anderzijds de momenteel ongebruikte werven om te bouwen tot cruiseterminals van wereldniveau. De haveninfrastructuur is in 2017 bovendien aanzienlijk beschadigd door de orkaan Maria, waardoor er op de korte termijn nog meer investeringen nodig zijn. De PRPA heeft zich ten doel gesteld alle faciliteiten in één concessie te combineren, zodat er in het masterplan voor de cruiseterminals optimaal gebruik kan worden gemaakt van een geïntegreerde aanpak en bijbehorende schaalvoordelen.

Aanpak

Aanvankelijk werd Rebels hulp ingeroepen om als technisch en commercieel adviseur een ongevraagd voorstel te bekijken dat de havenautoriteit had ontvangen. In lijn met de PPS-wetgeving heeft de havenautoriteit dit project georganiseerd via een internationale aanbesteding.

Vervolgens hebben we de visie van de PRPA geformuleerd in een aantal minimumeisen ten aanzien van de exploitatie en de benodigde investeringen waar de beoogde concessiehouder aan zou moeten voldoen.

Gezien de volatiliteit van de cruisemarkt op de lange termijn hebben we een gefaseerd investeringsprogramma ontwikkeld dat als leidraad dient voor de bieders die op de shortlist staan. Het doel is om enerzijds de operationele stilstand tijdens de bouwactiviteiten te minimaliseren en anderzijds de integratie van mogelijke financiële steun van de federale overheid aan de PRPA te maximaliseren. Op deze manier kan er optimaal gewerkt worden aan de reconstructie van de haven die als belangrijke motor van de economie van het eiland fungeert.

Meer weten over ons werk voor havens?

Impact

Groei van de positie van San Juan als thuishaven op de cruisemarkt in het Caraïbisch gebied.