PPS-transactie voor cruiseterminals in Puerto Rico

Gerealiseerd in Puerto Rico

PPS-transactie voor cruiseterminals in Puerto Rico

We adviseerden de Puerto Rico Port Authority (PRPA) bij de opstelling en de aanbesteding van een concessie voor de upgrade en exploitatie van alle cruisefaciliteiten in de haven van San Juan. Door te helpen de aanlegcapaciteit te vergroten en de commerciële prestaties te verbeteren, hebben we dragen we bij aan de groei van de positie van San Juan als thuishaven in de Caribische cruisemarkt. De gerenoveerde kades zorgen ook voor duizenden directe en indirecte jobs en bieden de nodige capaciteit voor het aannemeren van ziekenhuisschepen en het laden van hulpgoederen bij toekomstige rampen.

Uitdaging

De Puerto Rico Port Authority (PRPA) had een grote kapitaalverbetering nodig om de cruisepieren te upgraden en uit te breiden en de momenteel ongebruikte kades te herontwikkelen tot cruiseterminals van wereldklasse. De haveninfrastructuur was ook beschadigd na orkaan Maria in 2017, waardoor de investeringslast op korte termijn nog groter werd. De Autoriteit combineerde alle faciliteiten in één concessie om de integratie, schaalvoordelen en optimalisatie van het masterplan voor cruiseterminals te verbeteren.

Aanpak

Als technisch en commercieel adviseur waren we in eerste instantie betrokken bij de beoordeling van een ongevraagd voorstel dat de Autoriteit had ontvangen. In overeenstemming met de P3-wetgeving organiseerde de Autoriteit vervolgens de aanbesteding via een internationale aanbesteding. Vervolgens formuleerden we de visie van de PRPA in een minimale operationele en investeringseis voor de kandidaat-concessiehouder.

Met het oog op de volatiliteit van de cruisemarkt op de lange termijn hebben we een investeringsprogramma in meerdere fasen ontwikkeld. Dit om de geselecteerde bieders te begeleiden, de operationele uitvaltijd tijdens de bouw te minimaliseren en de integratie van mogelijke federale financieringsbronnen die beschikbaar zijn gesteld aan de PRPA te maximaliseren. Zo kan de wederopbouw van de haven, die als primaire motor van de economie van het eiland fungeert, ondersteund worden.

De transactie bereikte commercial close in 2022 en financial close in 2024, met een investering van meer dan US$400 miljoen.

Meer weten over ons werk voor havens?

Impact

Groei van de positie van San Juan als thuishaven op de cruisemarkt in het Caraïbisch gebied.