Onderzoek naar de potentie van waterstofeconomie Prignitz-Oberhavel

Gerealiseerd in Duitsland

We helpen gemeentes inzicht te krijgen in hun potentie om groene waterstof te produceren en te gebruiken.

Uitdaging

De regio Prignitz-Oberhavel wordt gekarakteriseerd door een grote hoeveelheid productie van duurzame energie. Een aanzienlijk deel van het energieverbruik in de regio is echter nog steeds afhankelijk van fossiele brandstoffen. Onze klant wil graag weten hoe waterstof kan helpen om hun economie koolstofvrij te maken en bij te dragen aan hun klimaatdoelstellingen en welke factoren deze voortgang in de weg staan.

Benadering

Samen met het Reiner Lemoine Instituut hebben we vastgesteld wat de verschillende trends in de waterstofsector, bestaande relevante hindernissen en wat er in de regio gedaan zou kunnen worden om deze te overwinnen. Dit is gebaseerd op deskresearch en interviews met relevante bedrijven die actief zijn in de waterstofsector en met mogelijke afnemers in de regio.

Verder berekenen we hoeveel ongebruikte duurzame energie er in de regio is, hoeveel waterstof er geproduceerd zou kunnen worden, welke potentiële voordelen dit zou kunnen bieden voor de CO2-vermindering en de economie in het algemeen. Op basis van de analyses, het bestaande juridische kader en financieringsprogramma’s in het gebied stellen we meerdere, verschillende projecten voor om waterstof in het gebied toe te passen.

Impact

We hebben concrete ideeën voor de eerste projecten ontwikkeld die de betrokkenen in de regio verder kunnen ontwikkelen.

De ervaring van de Rebel

Een interessante nieuwe ontwikkeling

"Het was interessant om te zien hoeveel potentie de regio heeft en om samen met de lokale betrokkenen de obstakels te overwinnen en als eerste projectideeën te ontwikkelen."
Economisch adviseur
Malte Schlossmacher