Ondersteuning bij de implementatie van het Kigali Masterplan

Gerealiseerd in Rwanda

Ondersteuning bij de implementatie van het Kigali Masterplan

Ingebed technisch advies leveren aan het stadsbestuur van Kigali (Rwanda) tijdens het ontwikkelingsproces voor het Masterplan 2019, waarbij we de mogelijkheden voor implementatieondersteuning hebben onderzocht.

Uitdaging

De Rwandese stad Kigali groeit hard, zowel wat betreft verstedelijking als economische groei, en doel van het Masterplan van het stadsbestuur is om zoveel mogelijk kansen te benutten en de stad naar een nieuw tijdperk te leiden. De implementatie van masterplannen wordt vaak belemmerd door de complexiteit van de uitvoering. Het was onze taak om de haalbaarheid van de voorgestelde plannen doorlopend te toetsen.

Aanpak

We werken samen met het Britse Ministerie van Internationale Ontwikkeling om ervoor te zorgen dat het Masterplan realistisch genoeg is om investeerders aan te trekken en geïmplementeerd te kunnen worden. We werken samen met het stadsbestuur om een aantal kwesties en mogelijke overwegingen te onderzoeken die relevant zijn over de gehele breedte van het stedelijk ontwikkelingsproces.

Dit omvat een analyse van ruimtelijke ordeningsprotocollen, economische ontwikkelingsstrategieën, institutionele regelingen en gemeentelijke financieringsstrategieën.

Impact

Het ontwikkelingsproces van het Kigali Masterplan begeleiden, van conceptuele planning naar implementatie.