Ondersteunen van gemeenschappelijke zonne- en windenergieprojecten in Zuid-Afrika

Gerealiseerd in Zuid Afrika

Ondersteunen van gemeenschappelijke zonne- en windenergieprojecten in Zuid-Afrika

Rebel hielp de Development Bank of Southern Africa (DBSA) en het Green Climate Fund (GCF) met het ontwikkelen van alternatieve financieringsmodellen voor geïntegreerde opwekking van hernieuwbare energie in Zuid-Afrikaanse gemeenten.

Uitdaging

De DBSA en het GCF hebben gezamenlijk een kredietfaciliteit van ZAR 4 miljard (+/- EUR 230 miljoen) opgezet met de naam Embedded Generation Investment Programme (EGIP). De EGIP-faciliteit biedt concessionele financiering voor gemeenschappelijke zonne- en windenergieprojecten. EGIP is een financieringsregeling ter ondersteuning van stroomafnameovereenkomsten voor hernieuwbare energieprojecten in Zuid-Afrika. Een pre‑haalbaarheidsstudie is verplicht als startpunt om in aanmerking te komen voor de financiering. Maar verschillende gemeentebesturen hebben financiële en technische hulp nodig bij deze pre‑haalbaarheidsstudie, zonder welke de DBSA geen steun kan verlenen.

De aanpak

Het project was gericht op de ontwikkeling van alternatieve financieringsmodellen voor koolstofarme energie en gerelateerde pre‑haalbaarheidsstudies, en ondersteuning van gemeenten bij capaciteitsopbouw voor de uitvoering, om ze voor te bereiden op deelname aan het EGIP.

Rebel verleende onder andere de volgende diensten: coördinatie van het projectteam en activiteiten, pre‑haalbaarheidsstudies voor geïntegreerde energieopwekkingsprojecten in vier gemeenten, financiële modellering en capaciteitsopbouw en training.

Impact

Gemeenten helpen om in aanmerking te komen voor het EGIP.

P

Project Team