Hervormen van de jeugdzorg

Gerealiseerd in Nederland

Hervormen van de jeugdzorg

Er is veel in beweging in de samenleving, waarvan de zorg een grote aandachtspunt is. In twee maanden tijd heeft Rebel de bouwstenen geleverd voor een landelijke hervormingsagenda voor de jeugdzorg.

Uitdaging

De jeugdzorg in Nederland is in beweging en Rijk, gemeenten, cliëntenorganisaties en zorgaanbieders zoeken naar wegen om de zorg goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Er moet een landelijke agenda voor de hervorming van de jeugdzorg in Nederland komen.

Aanpak

Rebel heeft gewerkt aan twee belangrijke bouwstenen voor deze landelijke agenda. We hebben gewerkt aan het ontwikkelen van een meerjarig financieel kader dat de jeugdzorg (financiële) rust en regelmaat biedt; een meerjarig (2022-2028) perspectief met bijpassende spelregels over te leveren inspanningen van de betrokken partijen. Verder hebben we samen met gemeenten, zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en Rijksoverheid een aantal varianten ontwikkeld voor de regionalisering van de jeugdzorg; op welk schaalniveau kan de jeugdzorg het beste georganiseerd, ingekocht en bekostigd worden.

In dit traject heeft Rebel haar kennis en vaardigheden kunnen delen op het gebied van bekostiging, procesmanagement en de organisatie van de jeugdzorg in Nederland. Daarmee bijgedragen aan een broodnodig, stevig fundament onder de jeugdzorg.

Impact

We hebben bijgedragen aan de nieuwe fundamenten van de jeugdzorg.