Haalbaarheidsstudie naar een waterbussysteem op de Rijn

Gerealiseerd in Duitsland

Haalbaarheidsstudie naar een waterbussysteem op de Rijn

Het groeiende verkeersvolume in de metropoolregio Keulen belast het wegennet en de spoorwegverbindingen. De Rijn als natuurlijke barrière is hierbij een deel van het probleem, terwijl de rivier ook een deel van de oplossing zou kunnen zijn.

Uitdaging:

Samen met onze partners PTV, TTK en APPM analyseren we de invoering van een waterbussysteem tussen Keulen, Leverkusen en Wesseling. In deze haalbaarheidsstudie focussen we op verkeers-, technische en operationele aspecten. Het thema duurzaamheid speelt een centrale rol in het te testen waterbussysteem, dat gebaseerd moet zijn op het gebruik van onuitputtelijke energiebronnen.

Aanpak

We ontwikkelen een beslissingstool voor de politiek en maken inzichtelijk onder welke voorwaarden een waterbussysteem kan worden ingezet en welke gevolgen dit heeft op het gebied van verkeer en financiën. Rebel heeft ruime ervaring met de invoering en operationele aspecten van waterbussen: zo hebben we onder andere de economische analyses uitgevoerd voor het nieuwe waterbussysteem in Antwerpen en begeleiden we aanbestedingen voor personenvervoer over water in Rotterdam.

 

Met de kennis die we hebben opgedaan over implementatie van milieuvriendelijke vervoermiddelen en economische studies op dit vlak dragen we graag bij aan een toekomstbestendig en duurzaam waterbussysteem in de regio Wesseling-Keulen-Leverkusen.

Impact

We zetten onze ervaring met waterbussystemen in voor een duurzame verkeersoplossing in het Rijnland.