Haalbaarheidsonderzoek fLotte kommunal

Gerealiseerd in Duitsland

Dankzij het project “fLotte Kommunal” kunnen mensen in Berlijn gratis meer dan 140 bakfietsen lenen die met geld van de Berlijnse senaat en districtskantoren ter beschikking zijn gesteld. Het gebruik van deze fietsen in plaats van voertuigen die op fossiele brandstoffen rijden, draagt ook bij aan de aanpassing van het vervoer en aan de bescherming van het milieu en het klimaat.

Uitdaging

Een stad voor mensen – zonder geparkeerde straten, zonder slechte lucht en zonder klimaatvervuiling. Om dit doel te bereiken zijn innovatieve mobiliteitsoplossingen nodig. Bakfietsen kunnen deel uitmaken van deze mobiliteitsoplossingen als een milieuvriendelijk, kosteneffectief en ruimtebesparend alternatief voor auto’s voor activiteiten zoals dagelijkse of wekelijkse huishoudelijke boodschappen, een uitstapje met de kinderen of een kleine verhuizing. De introductie en het garanderen van duurzaam gebruik van deze bakfietsen brengt echter een aantal uitdagingen met zich mee.

Benadering

We werken samen met onze oude partners en vrienden van APPM  aan een haalbaarheidsonderzoek voor de voortzetting van het deelfietssysteem in en voor Berlijn: “fLotte kommunal”.

Onderdeel van het onderzoek is het evalueren van de ervaringen die zijn opgedaan met dit deelaanbod en de bijdrage ervan aan klimaatvriendelijke mobiliteit. Daarnaast onderzochten we mogelijke financieringsmodellen om het deelfietssysteem voort te zetten.

De resultaten van ons werk bieden de deelnemende stadsdeelautoriteiten in Berlijn, de senaat en de ADFC Berlin e.V. een solide basis voor het afwegen van mogelijke modellen, het prioriteren van verschillende doelen en het toekomstbestendig maken van de service.

Impact

Wij bieden een echt alternatief voor auto's en oplossingen voor files, parkeerproblemen en uitstoot.

De ervaringen van een Rebel

Een uitdagend en spannend nieuw project

"Het was uitdagend, inspirerend en leerzaam om zoveel verschillende belanghebbenden met verschillende meningen en denkwijzen samen te brengen. En toch maken ze allemaal deel uit van de 'actieve mobiliteit'-beweging."
Financieel adviseur
Arno Sikora