Grote stap richting een circulaire kunststofketen

Gerealiseerd in Nederland

Grote stap richting een circulaire kunststofketen

Verpakkingen vormen veertig procent van het Nederlandse kunststofafval. Het gaat meestal om huishoudelijk afval. Het Rijk, gemeenten en het bedrijfsleven hebben afspraken gemaakt voor het sluiten van deze keten. In de praktijk zien we echter dat tegengestelde belangen het verder circulair maken van de kunststofketen beperken. Wij brachten al deze belangen bij elkaar en gaven strategisch duurzaamheidsadvies.

Uitdaging

In Nederland realiseren we nu een recyclepercentage van kunststof verpakkingen van ongeveer vijftig procent. De kosten bedragen meer dan honderd miljoen euro per jaar en de kwaliteit van de gerecyclede kunststoffen is vaak onvoldoende. Gezien onze ervaring met complexe circulaire vraagstukken zijn wij door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) gevraagd te onderzoeken welke interventies nodig zijn om de keten verder te sluiten en om duurzaamheidsadvies te geven.

Aanpak

We werkten voor dit project in opdracht van, en samen met, het KIDV. In onze rol betrokken we een brede groep stakeholders en coördineerden we vijf onderzoeken. Daarnaast hebben we een marktscan uitgevoerd en een financieel-economisch model voor de kunststofketen gebouwd.

Het eindresultaat is een set aan concrete interventies die de keten verder kunnen sluiten. Het was een uniek project om aan te werken. Zo’n diepgravende studie over het circulair maken van een specifieke keten in Nederland heeft niet eerder plaatsgevonden.

Impact

Concrete interventies die de duurzaamheidssector kan nemen om de kunststofketen verder te sluiten.