Groene Waterstof Keten Analyse

Gerealiseerd in Nederland

Groene Waterstof Keten Analyse

Het aantal bronnen voor duurzame energie groeit, daarmee ook de productie van groene waterstof. De haven van Rotterdam heeft grote ambities om hierop in te spelen.

Uitdaging

De import van groene waterstof is een groot onderdeel van de toekomstige ambitie van de haven van Rotterdam. Om deze ambitie te behalen is de haven momenteel bezig om met haar toekomstige ketens en handelspartners te bepalen waar een groot potentieel is voor groene waterstof en hoe ze deze ketens kunnen ontwikkelen.

Aanpak

Rebel heeft het Havenbedrijf ondersteund bij het opzetten van een partnership met diverse partijen in de keten. Daarnaast heeft Rebel, ten behoeve van inzicht in de waardeketen van geïmporteerde groene waterstof, een financieel model opgesteld. Dit model staat toe om te variëren tussen verschillende keuzes in productie en transport van waterstof waaronder:

type hernieuwbare opwek, transmissietechniek, elektrolyser, waterstofdrager en schipgrootte. Daarnaast is het model flexibel over de tijd en bevat het model de evolutie van technologieprijzen en risico-opslag van de verschillende potentiële exportlanden en de verschillende technologietypes.

Impact

Het opzetten van partnerships en een financieel model voor het Havenbedrijf.