Financiering van windparken

Gerealiseerd in Nederland

Financiering van windparken

De financiering rond krijgen van een windproject is nooit hetzelfde. Elk windpark waaraan wij gewerkt hebben, kent zijn eigen uitdagingen en dat vergt dat we elke keer weer scherp en creatief moeten zijn om de financiering van het windpark voor elkaar te krijgen. De afgelopen jaren zijn we betrokken geweest bij de ontwikkeling en financiering van kleine (windpark Nijmegen-Betuwe, windpark Westfrisia) en grote windparken (NOP Agrowind, Krammer, Westermeerwind, Bouwdokken).

Uitdaging

Elk project kent zijn eigen dynamiek en zijn eigen eigendomsstructuren. Met veel enthousiasme storten we ons op vragen als: Hoe zorgen we voor voldoende risicodragend kapitaal? Zijn de contracten die het windpark aangaat acceptabel voor de financiers? Op welke wijze kunnen we burgers financieel laten participeren in het windpark? Hoe informeren we de initiatiefnemers, opdat ze goed geïnformeerd een investeringsbeslissing kunnen nemen? Hoe zorgen we ervoor dat de bank een senior lening tegen optimale financieringsvoorwaarden verschaft?

Aanpak

Wij helpen de initiatiefnemer van een windpark graag door deel uit te maken van het projectteam. We starten met het opstellen van een business case om de haalbaarheid van het project te testen. Vervolgens gebruiken we de financiële inzichten om het project optimaal te structureren en goede contractvoorwaarden te verkrijgen: welke turbineleverancier doet vanuit financieel perspectief het beste aanbod?

Hoe kunnen we het meest gunstig de opgewekte elektriciteit en garanties van oorsprong verkopen? Last but not least dragen we er aan bij om financiering op te halen tegen gunstige commerciële condities en het project naar financial close te brengen.

Impact

Deze windparken wekken gezamenlijk voor meer dan 500.000 huishoudens duurzame energie op.