Duurzaamheidsrapportage: wat, wanneer en hoe?

Gerealiseerd in EU Landen

Duurzaamheidsrapportage: wat, wanneer en hoe?

Europese ondernemingen worden bedolven onder een stroom van EU-regels voor duurzaamheidsverslaglegging. Het is vaak onduidelijk voor de ondernemingen wat ze moeten doen om de regels na te leven. Maar de regels zijn wel verplicht voor meer dan 50.000 ondernemingen in Europa. Deze whitepaper laat ondernemingen zien hoe ze het beste kunnen voldoen aan alle verschillende EU-voorschriften. De whitepaper is geschreven in samenwerking met Kees Kerstens & Nina van Rijn van Salacia Solutions.

Uitdaging

Sinds maart 2022 moeten alle financiëlemarktdeelnemers voldoen aan de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. En binnenkort wordt ook de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) van kracht, de richtlijn betreffende duurzaamheidsrapportage door ondernemingen. Duizend pagina’s juridische tekst leggen de ondernemingen uit wat er moet gebeuren. Dit legt grote druk op de middelen van een onderneming om informatie te verzamelen, het rapport op te stellen en de gegevens te verifiëren.

Rapportage als tool om in duurzaamheid te investeren

In onze samenwerking met zowel publieke als private partijen zien Rebel en Salacia de noodzaak van gegevensverzameling en transparantie. Deze noodzaak is overduidelijk in de waardeketen, omdat Scope 3-emissies vaak onduidelijk zijn. Met alle gegevens die ondernemingen verzamelen om te voldoen aan de richtlijnen kunnen ze ook hun voordeel doen. De transparantie kan ondernemingen helpen bij hun investeringsbeslissingen en kan de emissiereductie aantonen.

Rebel & Salacia zijn van mening dat de rapportageverplichtingen ook kansen bieden voor ondernemingen op weg naar nul emissie. Om ondernemingen inzicht te bieden in deze kansen, hebben we de belangrijkste EU-richtlijnen en hun werking samengevat in een whitepaper. Bekijk de infographic of download de whitepaper via de onderstaande link.

Volgende stappen

Deze whitepaper is de eerste stap van Rebel om ondernemingen tools te bieden die ervoor zorgen dat hun duurzaamheidsrapportage niet alleen een verplichting is waaraan ze moeten voldoen, maar dat de duurzaamheidsrapportage ook een positieve impact heeft. Houd deze pagina in de gaten om geen nieuwe artikelen te missen. Je kunt onder andere een routekaart voor ondernemingen verwachten, die ze zal helpen om aan de EU-verordeningen te voldoen en tegelijkertijd iets positiefs te halen uit hun duurzaamheidsrapportage.

Download de whitepaper hier.

Impact

Met deze whitepaper kunnen 50.000 ondernemingen beter anticiperen op de komende wet- en regelgeving rondom duurzaamheidsrapportage