Doorontwikkeling Robuust Basisnet Spoor

Gerealiseerd in Nederland
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt samen met de decentrale overheden aan toekomstbestendig veilig vervoer van gevaarlijke stoffen. Aan Rebel werd gevraagd een twintigtal acties te begeleiden en aan te jagen.

Uitdaging

De omvang van het goederenvervoer per spoor groeit, stoffen die vervoerd worden veranderen en door de enorme woningopgave neemt de bevolkingsdichtheid bij het spoor toe. De uitdaging voor Rebel; industrie, omwonenden en woningbouw laten samenwerken aan eerder vastgelegde acties en voortgang boeken op dit complexe dossier.

Aanpak

26 werkgroepen pakten ieder hun eigen lokale of regionale thema op. Rebel begeleidde de thematrekker, legde dwarsverbanden tussen werkgroepen en fungeerde als matchmaker tussen verschillende stakeholders. We haalden belangen naar boven, stemden feiten af, creëerden vertrouwen en streefden naar het vergroten van de taart voor alle partijen.

Door deze aanpak te kiezen wordt er gefocust op wat er wél kan en niet op wat er niet kan. Zo hebben we een gedeeld beeld gecreëerd – de basis voor het bereiken van een gezamenlijk doel: veilig vervoer van gevaarlijke stoffen, ook in de toekomst.

Impact

In een complex stakeholderveld concrete stappen gezet naar toekomstbestendig veilig vervoer van gevaarlijke stoffen.