De ontwikkeling van een waterstofeconomie in Zuid-Afrika stimuleren

Gerealiseerd in Zuid-Afrika

De ontwikkeling van een waterstofeconomie in Zuid-Afrika stimuleren

Elektriciteit is onmisbaar in de moderne maatschappij. Zuid-Afrika wil de productie van duurzame energie uitbreiden, en zich vooral richten op waterstofenergie.

Uitdaging

Rebel heeft samen met Ludwig-Bölkow-Systemtechnik (LBST), een Duitse producent van duurzame energie, een onderzoek uitgevoerd om het regelgevingskader voor H2/PtX-projecten in Zuid-Afrika te verbeteren.

PtX staat voor Power-to-X, het concept van gebruik van duurzame elektriciteit om waterstof te produceren door elektrolyse van water. Deze waterstof kan direct gebruikt worden als energiedrager of kan worden omgezet in bijvoorbeeld methaan, synthesegas, vloeibare brandstoffen, elektriciteit of chemische stoffen.

Aanpak

Het project bestond uit een verkennend onderzoek om een overzicht te geven van de bestaande internationale en Zuid-Afrikaanse normen en standaarden voor de waterstofindustrie, en concrete aanbevelingen te doen voor standaarden en normen

die bevorderlijk zijn voor de Zuid-Afrikaanse waterstofeconomie en voor volgende stappen om deze in te voeren in het bestuurlijke proces in Zuid-Afrika.

Impact

Stimuleren van de ontwikkeling van een waterstofeconomie in Zuid-Afrika.

P

Project Team