De begrotingsaanpak van infrastructurele vervangingen optimaliseren

Gerealiseerd in GROOT-BRITTANNIË

De begrotingsaanpak van infrastructurele vervangingen optimaliseren

Hoe kun je de kosten per eenheid afleiden om een nauwkeurige inschatting te maken van het noodzakelijke budget voor vervanging van infrastructuur? Rebel heeft Network Rail, de Britse spoorweginfrastructuurbeheerder, geholpen bij het opstellen van een kostenkader voor het voorspellen van noodzakelijke vervangingen.

Uitdaging

De begrotingen van Network Rail worden gereguleerd door het Office of Rail and Road (ORR). Een nauwkeurige en consequente begroting is cruciaal om de noodzakelijke fondsen – ca. 3 miljard pond per jaar – zeker te stellen. De uitdaging waar Rebel voor stond, was het ontwikkelen van een kader waarmee Network Rail de kosten per eenheid kon vaststellen.

Aanpak

Op basis van historische kostengegevens, beschikbaar gesteld door Network Rail, hebben we de vervangingskosten per eenheid afgeleid voor alle soorten activa en diverse activiteiten. We hebben aanbevelingen gedaan voor een betere vastlegging van kostengegevens, om de kosten per eenheid in de toekomst nauwkeuriger te kunnen bepalen.

Verder hebben we de belangrijkste kostenfactoren voor elk type activa vastgesteld. Aan de hand van deze kostenfactoren kunnen afwijkingen van de standaardkosten per eenheid worden verklaard.

Impact

We hebben Network Rail voorzien van een kader voor het opstellen van begrotingen en het verklaren van afwijkingen.