Best practices voor de overstap naar een nieuw treinbeveiligingssysteem

Gerealiseerd in Nederland

Best practices voor de overstap naar een nieuw treinbeveiligingssysteem

Rebel ondersteunde het Nederlandse ERTMS-programma bij een haalbaarheidsstudie naar economische alternatieven voor volledige ETCS-ombouw.

Uitdaging

ERTMS wordt gefaseerd ingevoerd op het Nederlandse spoorwegnet. Eerst rijden enkele treinen incidenteel op ERTMS. Een volledige ombouw van al het rijdend materieel brengt hoge kosten met zich mee, daarom werden kosteneffectieve en operationeel gezonde alternatieven onderzocht.

Aanpak

Nederland bereidt zich voor op de invoering van ERTMS (European Traffic Management System) op het spoorwegnet. Een van de openstaande punten in het uitgebreide onderzoeks- en voorbereidingsprogramma was het vinden van een economische oplossing voor de verplaatsing van treinen zonder ETCS (European Train Control System) via ETCS-only infrastructuur. Dit is vooral een probleem voor de regionale treinen, de gele vloot (aannemersmaterieel) en de zwarte vloot (historisch materieel). Rebel ontwikkelde een businesscase voor kosteneffectieve en operationeel gezonde alternatieven voor een volledige ETCS-ombouw, om de meest veelbelovende mogelijkheden te identificeren voor verdere uitwerking.

In de tweede fase van het project verwerkte Rebel het technische ontwerp van de meest veelbelovende oplossingen in een voorlopig ontwerp (Concept Design Statement – CDS) ondersteund door de potentiële gebruikers.

We ontwikkelden ook een financieel model om de baten van verschillende technologie-oplossingen voor verschillende ETCS-invoerscenario’s te evalueren, spraken met stakeholders en hadden contact met bevoegde instanties over aanvaarding en certificering.

Het leuke aan deze opdracht was dat we verschillende soorten kennis (technisch, juridisch, strategisch) moesten samenbrengen om een optimale oplossing te vinden, we konden niet zomaar voor de standaard oplossing gaan.” – Clara Lieverse

Impact

We hebben een economische oplossing gevonden, een technische beschrijving opgesteld en aanbestedingsstrategieën voorgesteld voor de daadwerkelijke ontwikkeling.

P

Project Team