Benchmarken van de kosten van beheer en onderhoud van de metro- en traminfrastructuur

Gerealiseerd in Nederland

Benchmarken van de kosten van beheer en onderhoud van de metro- en traminfrastructuur

We hebben de onderhoudskosten van stedelijke vervoersbedrijven in Nederland vergeleken om belangrijke inzichten in beheer en onderhoud te verschaffen. Deze inzichten laten zien op welke gebieden mensen van elkaar kunnen leren en de efficiëntie en effectiviteit kunnen verbeteren.

Uitdaging

Optimalisering van het operationeel beheer van een stedelijk vervoersbedrijf kan complex zijn, omdat het bedrijf zich ontwikkelt in de loop der jaren. Met een goed onderbouwde vergelijking van de kosten, organisatie en processen kunnen bedrijven veel leren van andere vervoersbedrijven.

Aanpak

Traditionele benchmarktechnieken maken een top-down kostenvergelijking voor alle uitgaven van de bedrijven in de vergelijkingsgroep. Vervolgens wordt het optimaliseringspotentieel berekend op basis van een financiële vergelijking met soortgelijke bedrijven. Deze methode werkt heel goed voor producten die vergelijkbaar zijn qua ontwerp en gebruik, maar biedt geen ruimte voor verschillen in complexiteit, gebruik, normen en eisen tussen de verschillende vervoersnetwerken.

Rebel heeft een holistische benchmarkbenadering ontwikkeld die wel een zinvolle vergelijking van kosten, organisatie en prestaties mogelijk maakt. De benadering signaleert ook concrete mogelijkheden voor optimalisering op basis van best practices van anderen. De uitgaven worden in kaart gebracht en de kosten worden gekoppeld aan de gerealiseerde prestaties.

Met behulp van een specifieke kostenfactorstructuur krijgen we een goed inzicht in waarom de kosten zijn wat ze zijn, delen we best practices en opgedane ervaring voor alle veertig opgenomen kostenfactoren en krijgen we een goed beeld van de effectiviteit van de bedrijfsvoering, het onderhoud en de uitgaven voor vernieuwing – binnen de beperkingen van het vervoerssysteem.

Het echte voordeel van onze benchmarkbenadering is dat we een diepgaand inzicht verschaffen in de relatie tussen benadering en proces, kosten en prestaties. Zo kunnen we concrete mogelijkheden voor optimalisering vaststellen op basis van ervaringen van vergelijkbare bedrijven.” – Kimmo Oostermeyer

Impact

Door benchmarking wisten we kansen voor optimalisering van het beheer en onderhoud van infrastructuur te identificeren.

P

Project Team