Bahama’s Infrastructuur Investeringsplatform

Gerealiseerd in Bahamas

Door de gevolgen van orkaan Dorian in 2019, de effecten van COVID-19 en de economische gevolgen van de energiecrisis door het conflict tussen Rusland en Oekraïne, is er behoefte aan klimaatbestendige (openbare) infrastructuur op het gebied van energie, transport, kustverdediging en voedselzekerheid.

De uitdaging

Met haar beperkte overheidsmiddelen probeert de regering van de Bahama’s particuliere kapitaalbronnen aan te boren door het Bahamas Infrastructure Growth Platform te ontwikkelen.

De aanpak

Rebel werd door de IADB gevraagd om de regering van de Bahama’s te ondersteunen. We kregen de opdracht om een investeringsplatform te structureren dat publieke middelen kan genereren door de ontwikkeling van een Sovereign Wealth Fund en de valorisatie van publieke activa.

Het doel was om sectorspecifieke investeringen te realiseren in duurzame energie, voedselzekerheid en toeristische infrastructuur. We leverden internationale expertise over hoe publiek-private investeringsfondsen te ontwikkelen die privékapitaal kunnen mobiliseren.

Impact

Een nieuw gestructureerd investeringsplatform dat overheidsfinanciering gebruikt voor duurzame energie op de Bahama's.