Aanbesteding textielsorteercentrum Deventer

Gerealiseerd in Nederland

Aanbesteding textielsorteercentrum Deventer

Inzameling van textiel is een goede zaak, maar het kan beter. In Nederland wordt het merendeel van het ingezamelde textiel ongesorteerd naar het buitenland geëxporteerd. Gevolg is dat er nauwelijks zicht is op de uiteindelijke afzetmarkt en verwerking van het textiel.

Oude kleding aan waslijn

Uitdaging

Een nieuw textielsorteercentrum in de regio Deventer moet transparantie in de keten opleveren en werkgelegenheid bieden voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Circulus-Berkel wilde hiervoor een betrouwbare marktpartij met expertise inschakelen, maar de markt wilde niet alle risico’s van het textielsorteercentrum overnemen. Bovendien moest het textielsorteercentrum passen binnen het beleid en de financiële kaders van de acht betrokken gemeenten.

Aanpak

In dit project hebben we onze kennis van afvalstromen (textiel), aanbestedingen en politieke besluitvorming goed weten te bundelen. Door een aanbesteding te organiseren met ruimte voor inhoudelijke afstemming en overleg is uiteindelijk een mooie publiek-private samenwerking tot stand gekomen.

We gebruikten onze kennis uit grote PPS-aanbestedingen en -contracten en hebben die toegepast op een relatief klein project – maar met grote impact.

Impact

Meer zicht op de eindbestemming van textiel, hoogwaardig hergebruik van afgedragen textiel en lokale werkgelegenheid (25 fte SROI).