logistiek

Goederentransport is een belangrijke economische hefboom. Het creëert werkgelegenheid, een slim logistiek systeem versterkt de lokale industrie én verbindt ons met internationale handel. Krimpende publieke ruimte, klimaattransitie en nieuwe economische modellen vragen een vernieuwende blik.

A quick intro

Van haven tot hinterland

Rebel draagt enthousiast bij aan deze transitie. Financieel-economische expertise brengen we samen met specifieke logistieke kennis. Hierdoor gaan we actuele uitdagingen in een brede context van maatschappelijke veranderingen aan.

Onze missie? Een multimodale en vlotte ontsluiting van havens en economische clusters, verschuiving naar alternatieve vervoersoplossingen, duurzame aandrijving, slimme en duurzame stedelijke logistiek. Ook ontwerpen we logistieke oplossingen als aanjager voor bijvoorbeeld de circulaire economie. We geven strategisch advies om deze oplossingen te realiseren in een publiek-private samenwerking. Met aandacht voor verschillende stakeholders en hun belangen.

Ons advies baseren we op kwantitatieve analyse, zoals (maatschappelijke) kosten-baten analyses, vervoersmodellen en, financiële business cases.

gerelateerde projecten

onze experts