Digital Platform for City Logistics

Gerealiseerd in België

Digital Platform for City Logistics

Een datatool om goederenstromen opnieuw te ontwerpen en bij te dragen aan leefbare, dynamische en toekomstbestendige steden.

Uitdaging

De hoeveelheid goederenvervoer binnen steden blijft toenemen, wat een grote invloed heeft op de levenskwaliteit van de inwoners. Slechte luchtkwaliteit, geluidsoverlast en dodelijke ongevallen veroorzaakt door grote vrachtwagens – de lijst uitdagingen waar steden mee te kampen hebben is lang. Tegelijkertijd hebben beleidsmakers op het gebied van stadslogistiek weinig toegang tot de informatie die ze nodig hebben voor empirisch onderbouwde besluitvorming. Dat betekent dat beleidsmaatregelen meestal worden genomen op basis van ervaring of intuïtie, terwijl data vaak nauwelijks een rol spelen.

Aanpak

Om dit probleem aan te pakken heeft Rebel een neutraal online platform ontwikkeld als beleidsinstrument voor lokale overheden. In een tweede fase zal het ook fungeren als een optimaliseringsinstrument voor logistieke vervoerders. Het Digital Platform for City Logistics geeft steden inzicht in hun huidige goederenstromen en kan een inschatting maken van de impact van het goederenvervoer op belangrijke KPI’s zoals de modal split, uitstoot en voertuigkilometers. Al deze informatie wordt overzichtelijk gevisualiseerd in een gebruiksvriendelijke interface. Gebruikers krijgen inzicht in leverings- en distributieprofielen, en ze kunnen een kaart met sociaal-economische lagen en vervoersroutes bekijken.

Het platform kan niet alleen huidige goederenstromen visualiseren. Steden kunnen dit instrument ook gebruiken om de inzet van verschillende beleidsmaatregelen te simuleren en het effect ervan op vervoersroutes en KPI’s in te schatten. Op die manier kunnen verschillende scenario’s met elkaar worden vergeleken. Er kunnen ook specifieke beleidsmaatregelen aan het instrument worden toegevoegd, waardoor we lokale overheden een instrument op maat kunnen bieden.

Rebel heeft de tool in verschillende gebruikssituaties getest. In Gent gaf de tool bijvoorbeeld meer inzicht in de impact van een nieuw circulatieplan met betrekking tot de overstap naar duurzamere stadslogistieke oplossingen. Voor Antwerpen werd er een interactieve visualisatie gemaakt van de goederenstromen van de plaatselijke retailsector.

Impact

Het ontwikkelen van een neutraal online platform als beleidsinstrument voor lokale overheden.